Projekty aktów prawnych, które wpłynęły do biura Podkarpackiej Izby Rolniczej w ramach konsultacji społecznych.

Prosimy o zgłaszanie uwag na adres: kontakt@piragro.pl