Przejdź do treści

Historia
samorządu
rolniczego

Historia

Gazeta
Agro
Podkarpacie

Sprawdź

Zarząd Podkarpackiej
Izby Rolniczej

Delegat do KRIR Roman Kondrów
Członek Zarządu Zbigniew Micał
Prezes Zarządu Stanisław Bartman
Wiceprezes Zarządu Jerzy Bator
Członek Zarządu Józef Walczak
Członek Zarządu Marian Szczepański
Dyrektor Biura Wiesław Lada

Reprezentujemy
interesy rolników

Podkarpacka Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym reprezentującym interesy wszystkich gospodarstw rolniczych z terenu województwa podkarpackiego.

Stale
monitorujemy

Rolników z naszego województwa reprezentuje 262 delegatów zrzeszonych w 21 Radach Powiatowych Izby. Najważniejszym organem Izby jest Walne Zgromadzenie, które liczy 42 delegatów.

Rozwiązujemy
problemy

Delegaci podczas posiedzeń Rad Powiatowych, Walnych Zgromadzeń i różnych spotkań rolniczych sygnalizują problemy, rozwiązywaniem których zajmuje się zarząd i biuro Podkarpackiej Izby Rolniczej.