Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2023 roku upływa obecna VI kadencja samorządu rolniczego.  24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Wszystkie dokumenty, wzory dokumentów i formularzy oraz informacje o tym zdarzeniu będą zamieszczane  na naszej stronie w tym miejscu, poniżej chronologicznie.

Uchwała nr 15_2023 w sprawie stwierdzenia wyników wyborów do Rad Powiatowych PIR

 

Uchwała KRIR 1_2023 w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała KRIR 2_2023 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (terminarz wyborczy)

Ogłoszenie o naborze do Komisji Wojewódzkiej zajmującej się wyborami do izb rolniczych w 2023 r.

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Wojewódzkiej 2023 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Komisja Wojewódzka-skład osobowy

Ogłoszenie o naborze do Komisji Okręgowych zajmujących się wyborami do izb rolniczych w 2023 r

Zgłoszenie Kandydata na członka komisji okręgowej 2023

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Komisje Okręgowe

Zgłoszenie kandydata na członka rady powiatowej PIR

Zgłoszenie kandydata osoby prawnej na członka rady powiatowej PIR

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na członka rady powiatowej PIR

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej na członka rady powiatowej PIR

Oświadczenie kandydata w wyborach do izb rolniczych o zgodzie na kandydowanie

Oświadczenie kandydata w wyborach do izb rolniczych o niekaralności za przestępstwo umyślne

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na członka rady powiatowej PIR

Uchwała nr 1na2023 Komisji Wojewódzkiej w sprawie wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza

Uchwała nr 2na2023 Komisji Wojewódzkiej w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy

Ramowy plan pracy Komisji Wojewódzkiej

Uchwała nr 3/2023 Komisji Wojewódzkiej w sprawie ustalenia nowego terminu zgłaszania kandydatów na członków Komisji Okręgowych

Wykaz okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej VII kadencji, zarządzonych na 24 września 2023r

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu okręgów wyborczych

Uchwała nr 4na2023 Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów w sprawie powołania Komisji Okręgowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4na2023 Komisji Wojewódzkiej

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4na2023 Komisji Wojewódzkiej

Uchwała nr 5na2023 Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów w sprawie ustalenia nowego terminu zgłaszania naboru kandydatów na członków Komisji Okręgowych

Uchwała nr 6_2023 KW z dn. 10.08.2023 r. odwołanie członka KO w Błażowej

Uchwała nr 7_2023 KW z dn. 10.08.2023 r. powołanie członka KO w Błażowej

Uchwała nr 8_2023 KW z dn. 10.08.2023 r. odwołanie członków KO w Krzywczy.

Uchwała nr 9_2023 KW z dn. 10.08.2023 r. powołanie członków KO w Krzywczy.

Uchwała nr 10_2023 KW z dn. 10.08.2023 r. powołanie Komisji Okręgowych (108)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10_2023 KW z dn. 10.08.2023 r. składy komisji

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10_2023 KW z dn. 10.08.2023 r. wzór obwieszczenia

Uchwała nr 11_2023 odwołanie członka w komisji okręgowej nr 34

Uchwała nr 12_2023 powołanie członka w komisji okręgowej nr 34

Uchwała nr 13_2023 określenie trybu ogłoszenia wyboru i wzorów dokumentów

Załącznik nr 1 wzór protokołu wyników wyborów w przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równiej lub mniejszej ilości mandatów

Załącznik nr 2 obwieszczenie o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń przez kandydatów

Załącznik nr 3 obwieszczenie o wyborze kandydatów na członków rad powiatowych PIR

Załącznik nr 4 obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów

Załącznik nr 5 obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym

Komunikat

Pismo w sprawie okręgów w których wydłużono termin zgłaszania kandydatów

Pismo dotyczące załączników do uchwały nr 13_2023 Komisji Wojewódzkiej

Uchwała nr 14_2023 w sprawie określenia trybu ogłoszenia wyborów

Załącznik nr 1 protokół wyników wyborów do Rady Powiatowej PIR

Załącznik nr 2 obwieszczenie o obsadzeniu członka Rady Powiatowej z uwagi iż liczba zgłoszonych była równa lub mniejsza liczbie mandatów

Załącznik nr 3 obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów z uwagi na fakt iż liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów

Załącznik nr 4 obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów z uwagi na fakt niezarejestrowania wymaganej liczby kandydatów

 

WYNIKI WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO, ZASTĘPCY ORAZ SEKRETARZA W KOMISJACH OKRĘGOWYCH

KOMISJA OKRĘGOWA NR:

1 w gminie Brzozowie

uchwała_Brzozów

obwieszczenie_Brzozów

2 w gminie Domaradz

uchwała_Domaradz

obwieszczenie_Domaradz

3 w gminie Dydnia

uchwała_Dydnia

obwieszczenie_Dydnia

4 w gminie Haczów

uchwała_Haczów

obwieszczenie_Haczów

5 w gminie Jasienica Rosielna

uchwała_Jasienica _Rosielna

obwieszczenie_Jasienica _Rosielna

6 w gminie Nozdrzec

uchwała_Nozdrzec

obwieszczenie_Nozdrzec

7 w gminie Brzostek

uchwała_Brzostek

obwieszczenie_Brzostek

8 w gminie Czarna

uchwała_Czarna_dębicka

obwieszczenie_Czarna_dębicka

9 gminie Dębica

uchwała_Dębica_gmina

obwieszczenie_Dębica_gmina

10 w mieście Dębica

uchwała_Dębica_miasto

obwieszczenie_Dębica_miasto

11 w gminie Jodłowa

uchwała_Jodłowa

obwieszczenie_Jodłowa

12 w gminie Pilzno

uchwała_Pilzno

obwieszczenie_Pilzno

13 w gminie Żyraków

uchwała_Żyraków

obwieszczenie_Żyraków

14 w gminie Chłopice

uchwała_Chłopice

obwieszczenie_Chłopice

15 w gminie Jarosław

uchwała_Jarosław_gmina

obwieszczenie_Jarosław_gmina

16 w mieście Jarosław

uchwala_Jarosław_miasto

obwieszczenie_Jarosław_miasto

17 w gminie Laszki

uchwała_Laszki

obwieszczenie_Laszki

18 w gminie Pawłosiów

uchwała_Pawłosiów

obwieszczenie_Pawłosiów

19 w gminie Pruchnik

uchwała_Pruchnik

obwieszczenie_Pruchnik

20 w gminie Radymno

uchwała_Radymno_gmina

obwieszczenie_Radymno_gmina

21 w mieście Radymno

uchwała_Radymno_miasto

obwieszczenie_Radymno_miasto

22 w gminie Rokietnica

uchwała_Rokietnica

obwieszczenie_Rokietnica

23 w gminie Roźwienica

uchwała_Roźwienica

obwieszczenie_Roźwienica

24 w gminie Wiązownica

uchwała_Wiązownica

obwieszczenie_Wiązownica

25 w gminie Brzyska

uchwała_Brzyska

obwieszczenie_Brzyska

26 w gminie Dębowiec

uchwała_Dębowiec

obwieszczenie_Dębowiec

27 w gminie Jasło

uchwała_Jasło_gmina

obwieszczenie_Jasło_gmina

28 w mieście Jasło

uchwała_Jasło_miasto

obwieszczenie_Jasło_miasto

29 w gminie Kołaczyce

uchwała_Kołaczyce

obwieszczenie_Kołaczyce

30 w gminie Krempna

uchwała_Krempna

obwieszczenie_Krempna

31 w gminie Nowy Żmigród

uchwała_Nowy_Żmigród

obwieszczenie_Nowy_Żmigród

32 w gminie Osiek Jasielski

uchwała_Osiek_Jasielski

obwieszczenie_Osiek_Jasielski

33 w gminie Skołyszyn

uchwała_Skołyszyn

obwieszczenie_Skołyszyn

34 w gminie Tarnowiec

uchwała_Tarnowiec

obwieszczenie_Tarnowiec

35 w gminie Cmolas

uchwała_Cmolas

obwieszczenie_Cmolas

36 w gminie Kolbuszowa

uchwała_Kolbuszowa

obwieszczenie_Kolbuszowa

37 w gminie Majdan Królewski

uchwała_Majdan_Królewski

obwieszczenie_Majdan_Królewski

38 w gminie Niwiska

uchwała_Niwiska

obwieszczenie_Niwiska

39 w gminie Raniżów

uchwała_Raniżów

obwieszczenie_Raniżów

40 w gminie Dzikowiec

uchwała_Dzikowiec

obwieszczenie_Dzikowiec

41 w gminie Chorkówka

uchwała_Chorkówka

obwieszczenie_Chorkówka

42 w gminie Dukla

uchwała_Dukla

43 w gminie Iwonicz Zdrój

uchwała_Iwonicz_Zdrój

obwieszczenie_Iwonicz_Zdrój

44 w gminie Jaśliska

uchwała_Jaśliska

obwieszczenie_Jaśliska

45 w gminie Jedlicze

uchwała_Jedlicze

obwieszczenie_Jedlicze

46 w gminie Korczyna

uchwała_Korczyna

obwieszczenie_Korczyna

47 w gminie Krościenko Wyżne

uchwała_Krościeniko_Wyżne

obwieszczenie_Krościeniko_Wyżne

48 w gminie Miejsce Piastowe

uchwała_Miejsce_Piastowe

obwieszczenie_Miejsce_Piastowe

49 w gminie Rymanów

uchwała_Rymanów

obwieszczenie_Rymanów

50 w gminie Wojaszówka

uchwała_Wojaszówka

obwieszczenie_Wojaszówka

51 w gminie Krosno

uchwała_Krosno

obwieszczenie_Krosno

52 w gminie Baligród

uchwała_Baligród

obwieszczenie_Baligród

53 w gminie Cisna

uchwała_Cisna

obwieszczenie_Cisna

54 w gminie Lesko

uchwała_Lesko

obwieszczenie_Lesko

55 w gminie Olszanica

uchwała_Olszanica

obwieszczenie_Olszanica

56 w gminie Solina

uchwała_Solina

obwieszczenie_Solina

57 w gminie Grodzisko Dolne

uchwała_Grodzisko_Dolne

obwieszczenie_Grodzisko_Dolne

58 w gminie Kuryłówka

uchwała_Kuryłówka

obwieszczenie_Kuryłówka

59 w gminie Leżajsk

uchwała_Leżajsk_gmina

obwieszczenie_Leżajsk_gmina

60 w mieście Leżajsk

uchwała_Leżajsk_miasto

obwieszczenie_Leżajsk_miasto

61 w gminie Nowa Sarzyna

uchwała_Nowa_Sarzyna

obwieszczenie_Nowa_Sarzyna

62 w gminie Cieszanów

63 w gminie Horyniec Zdrój

uchwała_Horyniec_Zdrój

obwieszczenie_Horyniec_Zdrój

64 w gminie Lubaczów

uchwała_Lubaczów_gmina

obwieszczenie_Lubaczów_gmina

65 w mieście Lubaczów

uchwała_Lubaczów_miasto

obwieszczenie_Lubaczów_miasto

66 w gminie Narol

uchwała_Narol

obwieszczenie_Narol

67 w gminie Oleszyce

uchwała_Oleszyce

obwieszczenie_Oleszyce

68 w gminie Stary Dzików

uchwała_Stary_Dzików

obwieszczenie_Stary_Dzików

69 w gminie Wielkie Oczy

uchwała_Wielkie_Oczy

obwieszczenie_Wielkie_Oczy

70 w gminie Białobrzegi

uchwała_Białobrzegi

obwieszczenie_Białobrzegi

71 w gminie Czarna

uchwała_Czarna_łańcucka

obwieszczenie_Czarna_łańcucka

72 w gminie Łańcut

uchwała_Łańcut_gmina

obwieszczenie_Łańcut_gmina

73 w mieście Łańcut

uchwała_Łańcut_miasto

obwieszczenie_Łańcut_miasto

74 w gminie Markowa

uchwała_Markowa

obwieszczenie_Markowa

75 w gminie Rakszawa

uchwała_Rakszawa

obwieszczenie_Rakszawa

76 w gminie Żołynia

uchwała_Żołynia

obwieszczenie_Żołynia

77 w gminie Borowa

uchwała_Borowa

obwieszczenie_Borowa

78 w gminie Czermin

uchwała_Czermin

obwieszczenie_Czermin

79 w gminie Gawłuszowice

uchwała_Gawłuszowice

obwieszczenie_Gawłuszowice

80 w gminie Mielec

uchwała_Mielec_gmina

obwieszczenie_Mielec_gmina

81 w mieście Mielec

uchwała_Mielec_miasto

obwieszczenie_Mielec_miasto

82 w gminie Padew Narodowa

uchwała_Padew_Narodowa

obwieszczenie_Padew_Narodowa

83 w gminie Przecław

uchwała_Przecław

obwieszczenie_Przecław

84 w gminie Radomyśl Wielki

uchwała_Radomyśl_Wielki

obwieszczenie_Radomyśl_Wielki

85 w gminie Tuszów Narodowy

uchwała_Tuszów_Narodowy

obwieszczenie_Tuszów_Narodowy

86 w gminie Wadowice Górne

uchwała_Wadowice_Górne

obwieszczenie_Wadowice_Górne

87 w gminie Harasiuki

uchwała_Harasiuki

obwieszczenie_Harasiuki

88 w gminie Jarocin

uchwala_Jarocin

obwieszczenie_Jarocin

89 w gminie Jeżowe

uchwała_Jeżowe

obwieszczenie_Jeżowe

90 w gminie Krzeszów

uchwała_Krzeszów

obwieszczenie_Krzeszów

91 w gminie Nisko

uchwała_Nisko

obwieszczenie_Nisko

92 w gminie Rudnik nad Sanem

uchwała_Rudnik_nad_Sanem

obwieszczenie_Rudnik_nad_Sanem

93 w gminie Ulanów

uchwała_Ulanów

obwieszczenie_Ulanów

94 w gminie Bircza

uchwała_Bircza

obwieszczenie_Bircza

95 w gminie Dubiecko

uchwała_Dubiecko

obwieszczenie_Dubiecko

96 w gminie Fredropol

uchwała_Fredropol

obwieszczenie_Fredropol

97 w gminie Krasiczyn

uchwała_Krasiczyn

obwieszczenie_Krasiczyn

98 w gminie Krzywcza

uchwała_Krzywcza

obwieszczenie_Krzywcza

99 w gminie Medyka

uchwała_Medyka

obwieszczenie_Medyka

100 w gminie Orły

uchwał_Orły

obwieszczenie_Orły

101 w gminie Przemyśl

uchwała_Przemyśl_gmina

obwieszczenie_Przemyśl_gmina

102 w gminie Stubno

uchwał_Stubno

obwieszczenie_Stubno

103 w gminie Żurawica

uchwała_Żurawica

obwieszczenie_Żurawica

104 w mieście Przemyśl

uchwała_Przemyśl_miasto

obwieszczenie_Przemyśl_miasto

105 w gminie Adamówka

uchwała_Adamówka

obwieszczenie_Adamówka

106 w gminie Gać

uchwała_Gać

obwieszczenie_Gać

107 w gminie Jawornik Polski

uchwała_Jawornik_Polski

obwieszczenie_Jawornik_Polski

108 w gminie Kańczuga

uchwała_Kańczuga

obwieszczenie_Kańczuga

109 w gminie Przeworsk

uchwała_Przeworsk_gmina

obwieszczenie_Przeworsk_gmina

110 w mieści Przeworsk

uchwała_Przeworsko_miasto

obwieszczenie_Przeworsko_miasto

111 w gminie Sieniawa

uchwała__Sieniawa

obwieszczenie_Sieniawa

112 w gminie Tryńcza

uchwała_Tryńcza

obwieszczenie_Tryńcza

113 w gminie Zarzecze

uchwała_Zarzecze

obwieszczenie_Zarzecze

114 w gminie Iwierzyce

uchwała_Iwierzyce

obwieszczenie_Iwierzyce

115 w gminie Ostrów

uchwała_Ostrów

obwieszcznie_Ostrów

116 w gminie Ropczyce

uchwała_Ropczyce

obwieszczenie_Ropczyce

117 w gminie Sędziszów Małopolski

uchwała_Sędziszów_Małopolski

obwieszczenie_Sędziszów_Małopolski

118 w gminie Wielopole Skrzyńskie

uchwała_WIelopole_Skrzyńskie

obwieszczenie_WIelopole_Skrzyńskie

119 w gminie Błażowa

uchwała_Błażowa

obwieszczenie_Błażowa

120 w gminie Boguchwała

uchwała_Boguchwała

obwieszczenie_Boguchwała

121 w gminie Chmielnik

uchwała_Chmielnik

obwieszczenie_Chmielnik

122 w gminie Dynów

uchwała_Dynów_gmina

obwieszczenie_Dynów_gmina

123 w mieście Dynów

uchwała_Dynów_miasto

obwieszczenie_Dynów_miasto

124 w gminie Głogów Małopolski

uchwała__Głogów_Małopolski

obwieszczenie_Głogów_Małopolski

125 w gminie Hyżne

uchwała_Hyżne

obwieszczenie_Hyżne

126 w gminie Kamień

uchwała_Kamień

obwieszczenie_Kamień

127 w gminie Krasne

uchwała_Krasne

obwieszczenie_Krasne

128 w gminie Lubenia

uchwał_Lubenia

obwieszczenie_Lubenia

129 w gminie Sokołów Małopolski

uchwała_Sokołów_Małopolski

obwieszczenie_Sokołów_Małopolski

130 w gminie Świlcza

uchwała_Świlcza

obwieszczenie_Świlcza

131 w gminie Trzebownisko

uchwała_Trzebownisko

obwieszczenie_Trzebownisko

132 w gminie Tyczyn

uchwała_Tyczyn

obwieszczenie_Tyczyn

133 w gminie Rzeszów

uchwała_Rzeszów

obwieszczenie_Rzeszów

134 w gminie Besko

uchwala_Besko

obwieszczenie_Besko

135 w gminie Bukowsko

uchwała_Bukowsko

obwieszczenie_Bukowsko

136 w gminie Komańcza

uchwała_Komańcza

obwieszczenie_Komańcza

137 w gminie Sanok

uchwała_Sanok_gmina

obwieszczenie_Sanok_gmina

138 w mieście Sanok

uchwała_Sanok_miasto

obwieszczenie_Sanok_miasto

139 w gminie Tyrawa Wołoska

uchwała_Tyrawa_Wołoska

obwieszczenie_Tyrawa_Wołoska

140 w gminie Zagórz

uchwała_Zagórz

obwieszczenie_Zagórz

141 w gminie Zarszyn

uchwała_Zarszyn

obwieszczenie_Zarszyn

142 w gminie Bojanów

uchwała_Bojanów

obwieszczenie_Bojanów

143 w gminie Pysznica

uchwała_Pysznica

obwieszczenie_Pysznica

144 w gminie Radomyśl nad Sanem

uchwała_Radomyśl_nad_Sanem

obwieszczenie_Radomyśl_nad_Sanem

145 w gminie Stalowa Wola

uchwała_Stalowa_Wola

obwieszczenie_Stalowa_Wola

146 w gminie Zaklików

uchwała_Zaklików

obwieszczenie_Zaklików

147 w gminie Zaleszany

uchwała_Zaleszany

obwieszczenie_Zaleszany

148 w gminie Czudec

uchwała__Czudec

obwieszczenie_Czudec

149 w gminie Frysztak

uchwała_Frysztak

obwieszczenie_Frysztak

150 w gminie Niebylec

uchwała_Niebylec

obwieszczenie_Niebylec

151 w gminie Strzyżów

uchwała_Strzyżów

obwieszczenie_Strzyżów

152 w gminie Wiśniowa

uchwała_Wiśniowa

obwieszczenie_Wiśniowa

153 w gminie Baranów Sandomierski

uchwała_Baranów_Sandomierski

obwieszczenie_Baranów_Sandomierski

154 w gminie Gorzyce

uchwała_Gorzyce

obwieszczenie_Gorzyce

155 w gminie Grębów

uchwała_Grębów

obwieszczenie_Grębów

156 w gminie Nowa Dęba

uchwała__Nowa_Dęba

obwieszczenie_Nowa_Dęba

157 w gminie Tarnobrzeg

uchwała_Tarnobrzeg

obwieszczenie_Tarnobrzeg

158 w gminie Czarna

uchwała_Czarna_bieszczadzka

obwieszczenie_Czarna_bieszczadzka

159 w gminie Lutowiska

uchwała_Lutowiska

obwieszczenie_Lutowiska

160 w gminie Ustrzyki Dolne

uchwała_Ustrzyki_Dolne

obwieszczenie_Ustrzyki_Dolne

 

W TYCH 19 GMINACH ODBĘDĄ SIĘ WYBORY:

OBWIESZCZENIA O REJESTRACJI KANDYDATÓW DO WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Bircza

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Czarna dębicka

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Chorkówka

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Dębowiec

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Dukla

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Kolbuszowa

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Korczyna

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Jasło gmina

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Jasło miasto

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Przeworsk miasto

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Osiek Jasielski

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Lubaczów gmina

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Padew Narodowa

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Skołoszyn

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Strzyżów

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Sanok gmina

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Radymno gmina

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Stubno

Obwieszczenie o rejestracji kandydatów do wyborów Kamień

 

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH W KTÓRYCH ODBYWAŁO SIĘ BĘDZIE GŁOSOWANIE

Wykaz lokali wyborczych w których odbywało się będzie głosowanie

 

 

OBWIESZCZENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ PRZEZ KANDYDATÓW DO WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Obwieszczenie dodatkowy nabór Zaleszany

Obwieszczenie dodatkowy nabór Gać

Obwieszczenie dodatkowy nabór Mielec gmina

Obwieszczenie dodatkowy nabór Fredropol

Obwieszczenie dodatkowy nabór Jedlicze

Obwieszczenie dodatkowy nabór Przemyśl miasto

Obwieszczenie dodatkowy nabór Wiązownica

Obwieszczenie dodatkowy nabór Czarna łańcucka

Obwieszczenie dodatkowy nabór Dubiecko

Obwieszczenie dodatkowy nabór Frysztak

Obwieszczenie dodatkowy nabór Harasiuki

Obwieszczenie dodatkowy nabór Żołynia

Obwieszczenie dodatkowy nabór Żyraków

Obwieszczenie dodatkowy nabór Medyka

Obwieszczenie dodatkowy nabór Kańczuga

Obwieszczenie dodatkowy nabór Jasienica Rosielna

Obwieszczenie dodatkowy nabór Jarosław miasto

Obwieszczenie dodatkowy nabór Haczów

Obwieszczenie dodatkowy nabór Bukowsko

Obwieszczenie dodatkowy nabór Krzeszów

Obwieszczenie dodatkowy nabór Stalowa Wola

Obwieszczenie dodatkowy nabór Krempna

Obwieszczenie dodatkowy nabór Baligród

Obwieszczenie dodatkowy nabór Boguchwała

Obwieszczenie dodatkowy nabór Bojanów

Obwieszczenie dodatkowy nabór Cisna

Obwieszczenie dodatkowy nabór Dębica miasto

Obwieszczenie dodatkowy nabór Dynów miasto

Obwieszczenie dodatkowy nabór Krościenko Wyżne

Obwieszczenie dodatkowy nabór Lutowiska

Obwieszczenie dodatkowy nabór Ustrzyki Dolne

Obwieszczenie dodatkowy nabór Głogów Małopolski

 

 

OBWIESZCZENIA O NIEPRZEPROWADZANIU GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Z UWAGI NA FAKT IŻ LICZBA KANDYDATÓW JEST RÓWNA LICZBIE MANDATÓW

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Nisko

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Brzostek

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Czarna bieszczadzka

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Iwierzyce

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Dzikowcu

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Pruchnik

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Lubaczów miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Tuszów Narodowy

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Sieniawa

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Chmielnik

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Pysznica

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Hyżne

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Wielkie Oczy

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Pawłosiów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Zaklików

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Oleszyce

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Stary Dzików

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Czudec

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Tryńcza

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Wielopole Skrzyńskie

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Sędziszów Małopolski

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Radymno miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Grębów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jarocin

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Ropczyce

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Rudnik nad Sanem

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Horyniec-Zdrój

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jeżowe

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Żurawica

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Dębica gmina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Nowa Dęba

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Orły

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Krzywcza

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Przemyśl gmina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Sokołów Małopolski

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Ostrów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Przecław

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Narol

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Adamówka

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Baranów Sandomierski

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Białobrzegi

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Błażowa

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Bojanów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Borowa

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Brzozów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Chłopice

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Brzyska

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Dynów gmina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Cmolas

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Fredropol

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Kuryłówka

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Kołaczyce

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jaśliska

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Kańczuga

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jarosław Miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Harasiuki

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Haczów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Grodzisko Dolne

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Gawłuszowice

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Krasiczyn

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Krasne

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Krempna

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Krosno

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Krościenko Wyżne

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Lesko

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Łańcut gmina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Łańcut miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Medyka

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Raniżów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Rakszawa

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Przemyśl miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Olszanica

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Pilzno

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Nowy Żmigród

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Nowa Sarzyna

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Niwiska

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Miejsce Piastowe

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Rzeszów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Sanok miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Stalowa Wola

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Świlcza

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Tarnowiec

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Tarnobrzeg

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Trzebownisko

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Tyczyn

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Ulanów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Żyraków

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Żołynia

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Zarzecze

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Wiśniowa

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Wojaszówka

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Zarszyn

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Wiązownica

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Wadowice Górne

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Zaleszany

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Zagórz

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Solina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Tyrawa Wołoska

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Ustrzyki Dolne

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Sokołów Małpolski

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Rymanów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Roźwienica

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Rokietnica

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Leżajsk miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Lubenia

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Majdan Królewski

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Markowa

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Mielec miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Nozdrzec

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Radomyśl nad Sanem

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Przeworsk gmina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Radomyśl Wielki

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Leżajsk gmina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Laszki

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Krzeszów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Komańcza

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jodłowa

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jedlicze

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jawornik Polski

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Jarosław gmina

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Iwonicz Zdrój

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Gorzyce

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Głogów Małopolski

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Dzikowiec

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Dydnia

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Dubiecko

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Dębica miasto

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Domaradz

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Czermin

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Cieszanów

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Cisna

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Bukowsko

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Boguchwała

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Besko

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu głosowania Baligród

 

OBWIESZCZENIA O OBSADZENIU BEZ GŁOSOWANIA CZŁONKÓW RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Z UWAGI IŻ LICZBA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW BYŁA RÓWNA LICZBIE MANDATÓW LUB MNIEJSZA OD LICZBY MANDATÓW

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Zaklików

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Ropczyce

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Pawłosiów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Nowa Dęba

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Nisko

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Niebylec

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jeżowe

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Mielec gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jasienica Rosielna

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Hyżne

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Grębów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Frysztak

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Czarna łańcucka

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Czarna bieszczadzka

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Chmielnik

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Narol

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Wojaszówka

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Ulanów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Radomyśl Wielki

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Solina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Przeworsk gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Radomyśl nad Sanem

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Pruchnik

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Ostrów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Oleszyce

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Niwiska

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Miejsce Piastowe

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Krzeszów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jawornik Polski

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Dubiecko

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Haczów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Borowa

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Błażowa

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Dynów miasto

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Bojanów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Fredropol

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Gorzyce

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Domaradz

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Iwonicz-Zdrój

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jarosław gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jedlicze

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Kańczuga

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jodłowa

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Kuryłówka

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Sieniawa

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Sokołów Małopolski

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Tarnowiec

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Tyczyn

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Wiśniowa

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Wielopole Skrzyńskie

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Zagórz

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Brzostek

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Cmolas

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Horyniec-Zdrój

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Kołaczyce

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Medyka

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Radymno miasto

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Rudnik nad Sanem

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Trzebownisko

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Wadowice Górne

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Tyrawa Wołoska

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Żmigród

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Adamówka

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Besko

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Białobrzegi

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Brzyska

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Chłopice

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Bukowsko

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Cisna

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Dynów gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Dydnia

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Dębica gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Dzikowiec

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Gawłuszowice

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Grodzisko Dolne

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jarocin

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Harasiuki

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Jaśliska

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Krościenko Wyżne

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Laszki

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Lesko

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Lubaczów miasto

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Leżajsk miasto

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Łańcut gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Łańcut miasto

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Nozdrzec

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Majdan Królewski

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Olszanica

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Orły

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Pilzno

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Przemyśl gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Pysznica

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Rakszawa

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Raniżów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Sędziszów Małopolski

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Stary Dzików

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Świlcza

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Tryńcza

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Wiązownica

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Zaleszany

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Żyraków

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Krasiczyn

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Iwierzyce

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Głogów Małopolski

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Krzywcza

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Nowa Sarzyna

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Lubenia

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Mielec miasto

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Rymanów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Rzeszów

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Wielkie Oczy

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Zarzecze

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Czermin

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Komańcza

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Krasne

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Krempna

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Tarnobrzeg

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Leżajsk gmina

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Zarszyn

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Żurawica

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Markowa

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Sanok miasto

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Tuszów Narodowy

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Żołynia

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Boguchwała

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Brzozów

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Gać

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Rokietnica

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Baligród

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Roźwienica

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Stalowa Wola

Obwieszczenie o obsadzonych członkach Rady Powiatowej bez głosowania Lutowiska

Informacja w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Krosno

Informacja w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania Przemyśl miasto

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych kandydatów i wyborców Wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych jest Podkarpacka Izba Rolnicza z siedzibą w Trzebownisku 615A, 36-001 Trzebownisko tel. 17 87 14 077, email: kontakt@piragro.pl. Państwa dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.