Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.

Rzeczoznawstwo rolnicze jest korporacyjnym znakiem firmowym SITR. W 2011 r. zmodyfikowany i unowocześniony system rzeczoznawstwa rolniczego jest zarządzany przez Centrum Rzeczoznawstwa Rolniczego (CEROL) pod nadzorem Rady Krajowej SITR. Z inicjatywy Zarządu Głównego zawód rzeczoznawcy rolniczego został w 2010 r. wpisany na listę zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rejestr rzeczoznawcow SITR stan 03_01_2024 r

Kontakt do ośrodka rzeczoznawców SITR w Rzeszowie:

Rzeczoznawstwo Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR-NOT
Józef Chlebowski
ul. Monte Casino 10/15
35-045 Rzeszów

tel. 601 869 066 lub 17 862 13 98

e-mail: hleb@intertele.pl