10 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2022 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Są to następujące podmioty:

  1. Eko – Stok Sp. z o.o.;
  2. Energoutil Sp. z o.o.;
  3. Jasta Sp. z o.o.;
  4. PP-H Hetman Sp. z o.o.;
  5. PPP Bacutil Sp. J.;
  6. Promarol – Plus Sp. z o.o.;
  7. Saria Polska Sp. z o.o.;
  8. Struga S.A.;
  9. ZP-H Rakowscy Sp. J. ;
  10. ZR-P „Farmutil HS” S.A.

W poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od pięciu do ośmiu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim podejmą decyzję dotyczącą zlecenia wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz trzoda chlewna.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje jego kwoty.

Wsparcie udzielane przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu państwa. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

 

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujących usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR, na terenie województwa podkarpackiego:

STRUGA S.A., tel. 52 351 10 39

PPP BACUTIL Sp. J., tel. 81 882 46 80

EKO-STOK Sp. z o.o., tel. 86 270 11 47

SARIA POLSKA Sp. z o.o., tel. 12 387 30 65

ZR-P FARMUTIL HS S.A., tel. 67 342 00 00, 16 622 70 52

 

Źródło: ARiMR