10 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2021 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Są to następujące podmioty:

  1. Eko – Stok Sp. z o.o.;
  2. Energoutil Sp. z o.o.;
  3. Jasta Sp. z o.o.;
  4. PP-H Hetman Sp. z o.o.;
  5. PPP Bacutil Sp. J.;
  6. Promarol – Plus Sp. z o.o.;
  7. Saria Polska Sp. z o.o.;
  8. Struga S.A.;
  9. ZP-H Rakowscy Sp. J. ;
  10. ZR-P „Farmutil HS” S.A.

Ponieważ w 2021 r. w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od pięciu do ośmiu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim podejmą decyzję dotyczącą zlecenia wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Zasady korzystania w 2021 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

W stosunku do 2020 zmieniły się kategorie wagowe świń. W miejsce dotychczasowych 4 kategorii zostały wprowadzone dwie tj.: sztuki o masie ciała do 50 kg i sztuki o masie ciała powyżej 50 kg.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form „pomocy krajowej” w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r.

 

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujących usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR, na terenie województwa podkarpackiego:

STRUGA S.A., tel. 52 351 10 39

PPP BACUTIL Sp. J., tel. 81 882 46 80

EKO-STOK Sp. z o.o., tel. 86 270 11 47

SARIA POLSKA Sp. z o.o., tel. 12 387 30 65

ZR-P FARMUTIL HS S.A., tel. 67 342 00 00, 16 622 70 52

 

Źródło: ARiMR