11 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2023 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Są to następujące podmioty:

 1. Eko – Stok Sp. z o.o.;
 2. Energoutil Sp. z o.o.;
 3. Jasta Sp. z o.o.;
 4. PP-H Hetman Sp. z o.o.;
 5. PPP Bacutil Sp. J.;
 6. Promarol – Plus Sp. z o.o.;
 7. Saria Polska Sp. z o.o.;
 8. Struga S.A.;
 9. Top Pro Sp. z o.o.
 10. ZP-H Rakowscy Sp. J. ;
 11. ZR-P „Farmutil HS” S.A.

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujących usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR, na terenie województwa podkarpackiego:

STRUGA S.A., tel. 52 351 10 39

PPP BACUTIL Sp. J., tel. 81 882 46 80

EKO-STOK Sp. z o.o., tel. 668 155 216

SARIA POLSKA Sp. z o.o., tel. 12 387 30 65

ZR-P FARMUTIL HS S.A., tel. 67 342 00 00, 16 622 70 52

W poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od pięciu do ośmiu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim podejmą decyzję dotyczącą zlecenia wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Wsparcie udzielane przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu państwa. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujących usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR, na terenie województwa podkarpackiego:

STRUGA S.A., tel. 52 351 10 39

PPP BACUTIL Sp. J., tel. 81 882 46 80

EKO-STOK Sp. z o.o., tel. 668 155 216

SARIA POLSKA Sp. z o.o., tel. 12 387 30 65

ZR-P FARMUTIL HS S.A., tel. 67 342 00 00, 16 622 70 52

 

Źródło: ARiMR