Komisja Budżetowa

 1. Zbigniew Bojko
 2. Anna Fąfara
 3. Marek Miazga
 4. Alina Radecka – przewodnicząca
 5. Zbigniew Słotwiński

Komisja ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

 1. Anna Fąfara – przewodnicząca
 2. Anna Gul
 3. Małgorzata Makowska-Zięcik
 4. Lilianna Piątkowska-Muniak
 5. Krystyna Przybyła-Ostap
 6. Alina Radecka
 7. Barbara Traciak