Bezpłatna pomoc prawna dla rolników

Podkarpacka Izba Rolnicza umożliwiając łatwiejszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej rolnikom, informuje o dyżurach prawnika w każdą środę w biurze Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku, Trzebownisko 615 A,  pod numerem tel.  (17) 87 14 078.  w godz.  10.00 – 14.00.

 

Ogłoszenia

Podkarpacka Izba Rolnicza zaprasza rolników do bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń tzw. drobnych. Do publikacji Izba przyjmuje ogłoszenia z kategorii: SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ, NIERUCHOMOŚCI ROLNE, ODDAM. Podkarpacka Izba Rolnicza zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszeń, jednak nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń, jak też za  transakcje wynikające z tych ogłoszeń.

OGŁOSZENIA:

Kwalifikowana Szkółka Drzew i Krzewów Krzysztof Typer

Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego „Szkółki Zasowskie” w Zasowie