Podkarpacka Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym reprezentującym interesy wszystkich gospodarstw rolniczych z terenu województwa podkarpackiego.

1996 r. Początek istnienia
116000 Liczba członków PIR
575300 ha Użytki rolne w województwie podkarpackim

Rolników z naszego województwa reprezentuje 262 delegatów zrzeszonych w 21 Radach Powiatowych Izby. Najważniejszym organem Izby jest Walne Zgromadzenie, które liczy 42 delegatów.

To właśnie delegaci podczas posiedzeń Rad Powiatowych, Walnych Zgromadzeń i różnych spotkań rolniczych sygnalizują problemy, rozwiązywaniem których zajmuje się zarząd i biuro Podkarpackiej Izby Rolniczej.


Zarząd Podkarpackiej
Izby Rolniczej

Delegat do KRIR Roman Kondrów
Członek Zarządu Zbigniew Micał
Prezes Zarządu Stanisław Bartman
Wiceprezes Zarządu Jerzy Bator
Członek Zarządu Józef Walczak
Członek Zarządu Marian Szczepański
Dyrektor Biura Wiesław Lada

Komisja Rewizyjna

  1. Mariusz Demkowski
  2. Stanisław Jagiełło
  3. Tadeusz Kuśnierz
  4. Czesław Tarnowski
  5. Barbara Traciak - przewodnicząca

Członkowie Walnego Zgromadzenia
Podkarpackiej Izby Rolniczej (VII Kadencja).

Powiat Funkcja Imię i nazwisko
Bieszczadzki Przew. Makowska-Zięcik Małgorzata
Delegat Pstrzoch Leopold
Brzozowski Przew. Owsiany Marek
Delegat Fil Tomasz
Dębicki Przew. Janiga Jan
Delegat Miazga Marek
Jarosławski Przew. Szczepański Marian
Delegat Radecka Alina
Jasielski Przew. Dominik Marek
Delegat Rosół Józef
Kolbuszowski Przew. Czaja Jarosław
Delegat Gul Anna
Krośnieński Przew. Przybyła-Ostap Krystyna
Delegat Prajsnar Zbigniew
Leski Przew. Sawiński Krzysztof
Delegat Feresztyn Marian
Leżajski Przew. Matuszek Kazimierz
Delegat Jagiełło Stanisław
Lubaczowski Przew. Słotwiński Zbigniew
Delegat Krawczyk Ryszard
Łańcucki Przew. Bartman Stanisław
Delegat Piekarz Stanisław
Mielecki Przew. Naprawa Wojciech
Delegat Piątkowska-Muniak Lilianna
Niżański Przew. Walczak Józef
Delegat Wyka Zbigniew
Przemyski Przew. Bojko Zbigniew
Delegat Kondrów Roman
Przeworski Przew. Wilk Jan
Delegat Kostecki Adam
Ropczycko-Sędziszowski Przew. Jakubiec Jerzy
Delegat Traciak Barbara
Rzeszowski Przew. Micał Zbigniew
Delegat Kuśnierz Tadeusz
Sanocki Przew. Demkowski Mariusz
Delegat Rolnik Tadeusz
Stalowowolski Przew. Tarnowski Czesław
Delegat Dudek Jacek
Strzyżowski Przew. Bator Jerzy
Delegat Fąfara Anna
Tarnobrzeski Przew. Pyrkosz Wacław
Delegat Tomanek Arkadiusz