Wymagania weterynaryjne z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Wytyczne GIW w sprawie przemieszczania świń do dalszego chowu i hodowli z obszaru zagrożenia do innego obszaru zagrożenia, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczone

Wymagania weterynaryjne w rolniczym handlu detalicznym – informacja dla rolników

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Zasady mycia i dezynfekcji w związku z ASF

Walka z ASF Bioasekuracja – o czym nalerzy pamiętać

ASF – bioasekuracja

Krajowa Rada Drobiarstwa zasady bioasekuracji

 

Przydatne linki:

Afrykański pomór świń (ASF)

ASF – Materiały pomocnicze dla hodowców świń

Materiał filmowy – „Afrykański pomór świń (ASF) – zasady ochrony świń przed chorobą”

Grypa ptaków (AI)

Salmonellozy u drobiu

Wścieklizna