Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo znak KRIR/JM/451/2020 w sprawie zmiany zasad warunków udzielania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji.

Ministerstwo w odpowiedzi na pismo wyjaśnia, że wysoko preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) przeznaczone są dla producentów rolnych, prowadzących działalność rolniczą w wieloletniej perspektywie gospodarczej, pozwalającej na zwiększenia efektywności produkcji w następstwie usamodzielnienia ekonomicznego gospodarstwa rolnego. Z ww. powodów z możliwości ubiegania się o powyższą pomoc wyłączone zostały m.in. osoby będące emerytami lub rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo mające przyznane prawo do renty strukturalnej.

Odpowiedź MRiRW na pismo KRIR w sprawie zmian zasad udzielania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji