20.04.2020 Zmiany

W piątek, 17 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a nowelizującą przepisy ustaw zawartych w pakiecie tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Wśród znowelizowanych przepisów jest zapis przyznający większy zasiłek chorobowy dla rolników objętych kwarantanną lub hospitalizacją z powodu koronawirusa. Zasiłek ten to równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1 300 zł brutto przez minimum 14 dni (maksymalnie 21 dni), czyli na czas, w którym rolnik zostanie objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją.

Kwestię zasiłku chorobowego reguluje art. 31 podpisanej przez Prezydenta RP ustawy:

„Art. 31zy3 . Rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)”.