06.10.2020 Wydarzenia

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o. realizują operację pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie  AgroLiga 2020, etap wojewódzki.

Konkurs AgroLiga składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Pierwszy etap jest przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Na szczeblu wojewódzkim konkurs AgroLiga 2020 organizowany jest  przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=skMdxoC48AY&feature=youtu.be

Hits: 11