16.06.2021 Gospodarka

Poniżej załączamy link do konsultacji Komisji Europejskiej nt promocji żywności z prośbą o wypełnienie i udostępnienie rolnikom.

Ankieta jest w języku polskim.

Termin do 23 czerwca 2021 r.

Ważne jest wyrażenie stanowiska polskich rolników, jako przeciwwagę dla głosów oddanych przez aktywne środowiska niechętne rolnikom.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-Unijne-produkty-rolne-i-spozywcze-przeglad-polityki-promocyjnej-w-UE-i-poza-nia_pl