08.02.2023 Ankiety

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości  wzięcia udziału w badaniu przeprowadzanym przez Komisję Europejską na temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych. Ankieta skierowana jest do dostawców produktów rolnych i spożywczych.

Ankietę można wypełnić jeszcze do 15 marca br. na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs