W odpowiedzi na pismo KRIR/MR/1059/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., dotyczące funkcjonalności elektronicznego prowadzenia rejestru wypasu krów mlecznych, uprzejmie informuję, co następuje.

Funkcjonalność elektronicznego prowadzenia rejestru wypasu za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus została udostępniona rolnikom w 2021. Przygotowując funkcjonalność w tym zakresie dołożono wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ułatwić prowadzenie rejestru, m.in. poprzez automatyczne pobieranie zwierząt spełniających warunki przyznania płatności, masowe wypełnianie zdarzeń, aktualizacje w zakresie listy zwierząt w oparciu o bazę IRZ (Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt).

Zgodnie 4 ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 382, z późn. zm.), w przypadku wariantu 2.1, rolnik przestrzega wymóg wypasu przez co najmniej 120 dni w okresie od dnia I kwietnia (lub od dnia złożenia wniosku, jeżeli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej został złożony po I kwietnia) do 15 dnia października 2021 roku. Oznacza to, że w okresie pomiędzy dniem I kwietnia 2021 r. a dniem 15 października 2021 r. wszystkie krowy mleczne utrzymywane w gospodarstwie rolnym (wszystkie siedziby stad) są wypasane przez co najmniej 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie, bez uwięzi.

Niemiej jednak niezależnie czy rolnik złożył wniosek przed dniem I kwietnia czy po dniu I kwietnia, jeśli rozpoczął wypas później, to ten fakt wskazuje w rejestrze wypasu dla każdego wypasanego zwierzęcia w sekcji Dane deklarowanego zwierzęcia modyfikując datę w pozycji Data rozpoczęcia wypasu. Po modyfikacji tej daty aplikacja automatycznie aktualizuje dni wypasu w rejestrze od daty wskazanej w tej pozycji. Zatem nie ma konieczności dodatkowego wpisywania uzasadnienia braku wypasu dla dni sprzed rzeczywistej daty rozpoczęcia wypasu.

Należy zauważyć, że Agencja przygotowując poszczególne funkcjonalności w aplikacji eWniosekPlus, która jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców, dokłada wszelkich starań aby przyjęte rozwiązania były proste, intuicyjne i wykorzystujące w maksymalnym stopniu informacje dostępne w bazach danych ARiMR. Tym samym, mając na względzie Państwa uwagę, zaplanowaliśmy na Kampanię 2022 dodanie możliwości masowego uzupełniania daty rozpoczęcia wypasu, tak aby prowadzenie rejestru wypasu zajmowało rolnikom i doradcom jeszcze mniej czasu.