01.03.2021 Wydarzenia

Jakie produkty i towary mogą stać się polskim hitem eksportowym i podbić rynki krajów spoza Unii Europejskiej? Organizatorzy Europejskiego Forum Rolniczego w 2021 roku zapraszają do wirtualnej dyskusji o szansach dla rolnictwa, jakie płyną z rosnącego popytu na polskie produkty żywnościowe.

Organizatorzy Europejskiego Forum Rolniczego w dniach 24-26 marca zapraszają do udziału w trzydniowym wydarzeniu online: EU Agro-Trade Platform. To nowa, interaktywna platforma, która będzie skupiać przedstawicieli sektora rolno-spożywczego, z Polski oraz rynków zagranicznych i umożliwi nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Wirtualnym spotkaniom będą towarzyszyć webinaria z udziałem ekspertów. W ramach jednego z nich zostanie poruszony temat polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zewnętrznych.

Webinar: Polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach zewnętrznych

Jak przełamywać główne bariery eksportu żywości poza kraje UE, zmienić jego strukturę i zachęcić rodzime firmy do wysyłania swoich produktów na rynki afrykańskie czy azjatyckie? Czy eksport żywności może zniwelować ogromny deficyt w handlu z Azją? Gdzie powinniśmy eksportować żywność przetworzoną? Jak na sytuację polskich producentów wpłynie Brexit – to dla nich szansa czy zagrożenie?

Do udziału w webinarze „Polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach zewnętrznych” zostali zaproszeni m.in. John Clarke – Dyrektor ds. Stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dr Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Łukasz Grabowski – Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i krajów spoza UE.

Rejestracja i terminy spotkań

Rejestracja do udziału w EU Agro-Trade Platform będzie prowadzona do 23 marca 2021, natomiast wirtualne spotkania biznesowe 1:1 oraz webinaria odbędą się w dniach 24-26 marca 2021. Aby wziąć aktywny udział w dyskusji, należy zarejestrować się na platformie.

Misją EU Agro-Trade Platform jest umożliwienie nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz stworzenie profesjonalnego narzędzia do wyszukiwania ofert korzystnej współpracy na rynku lokalnym i międzynarodowym. Platforma będzie skupiać przedstawicieli sektora rolno-spożywczego, z Polski oraz rynków zagranicznych.

Więcej szczegółów: www.forum-jasionka.pl

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Co roku Forum gromadzi ponad 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy. W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku III. edycja Europejskiego Forum Rolniczego została odwołana. Następna edycja planowana jest na wiosnę 2022 roku.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Klepacz

Biuro Prasowe Fundacji EFRWP

kom.: (+48) 509 331 791

e-mail: j.klepacz@jipr.pl