17.04.2020 Wydarzenia

25 lutego 2020 r. w Trzebownisku, siedzibie Podkarpackiej Izby Rolniczej odbył się finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowany przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.

W tym roku w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim wzięło udział 14 osób. Wojewódzki finał wygrał Patryk Lip z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Drugie miejsce zajął Wojciech Krupski, trzecie Maciej Duma, czwarte Michał Dudek, a piąte Jakub Ortyl. Zakres tematyczny tegorocznych zmagań tradycyjnie obejmował materiał z następujących działów: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ochrona środowiska, BHP, zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy, a za laureatów trzymamy kciuki i życzymy im powodzenia w Finale Krajowym.