18.05.2021 Gospodarka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kontynuuje w 2021 roku kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych. Fundusz Gwarancji Rolnych to pomoc skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym.

Celem FGR jest zapewnienie rolnikom i przedsiębiorcom rolnospożywczym wsparcia w dostępnie do finansowania poprzez udzielenie gwarancji spłaty dla kredytu przeznaczonego na sfinansowanie działalności inwestycyjnej lub kredytu obrotowego na sfinansowanie działalności bieżącej oraz dofinansowanie w formie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego. Taka forma wsparcia ma szczególne znaczenie w czasie trwania pandemii, gdy wiele niekorzystnych zjawisk mających wpływ na rynek produktów rolnych może osłabić stabilność finansową – zwłaszcza małych przedsiębiorców – z dnia na dzień.

Podobnie jak w ubiegłym roku, serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w kampanię promocyjną i jak najszersze informowanie o możliwości skorzystania z Funduszu. Z całą pewnością przyczyni się to do wzrostu zainteresowania wykorzystaniem instrumentów finansowych przez rolników i przedsiębiorców rolno-spożywczych, a konsekwencją tego będzie rozwój przedsiębiorstw z sektora rolnego, ich lepsza stabilność finansowa oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Notatka informacyjna FGR

Plakat FGR_A3

 

Źródło: MRiRW