29.11.2022 Wydarzenia

Blisko 100 uczestników wzięło udział w konferencji pszczelarskiej zorganizowanej w Brzozowie w dniu 26 listopada w Hotelu Alta. Organizatorem konferencji było brzozowskie Stowarzyszenie Euro-San w ramach zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Patronat nad konferencją objęła Podkarpacka Izba Rolnicza.

Temat przewodni konferencji brzmiał „Pszczoły a bioróżnorodność Podkarpacia” ale w trakcie wykładów zostało poruszonych wiele aspektów związanych z pszczelarstwem. Wykład na temat nowoczesnych kierunków w pszczelarstwie wygłosił ksiądz Tomasz Gałuszka z Pogórzańskiej Pasieki w Sieklówce. Problematykę roślin miododajnych zaprezentowała Anna Wyrwa przedstawiciel firmy nasiennej Sowul&Sowul sp. z o.o., natomiast możliwości pozyskania środków dla działalności pszczelarskiej w nowej perspektywie finansowej omówił Marek Owsiany Przewodniczący Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Brzozowie. Trafny dobór tematów, przedstawionych w kompetentny i ciekawy sposób przez prelegentów sprawił, że uczestniczący w spotkaniu pszczelarze z dużym zainteresowaniem wysłuchali przygotowanych wykładów. Zdobyte informacje zapewne przyczynią się do rozwoju lokalnych pasiek – podsumował prowadzący konferencję Prezes Stowarzyszenia Euro-San Bogusław Surmacz.

Uczestnicy mogli również zapoznać się z nowoczesnym sprzętem pszczelarskim, zaprezentowanym przez hurtownię pszczelarską PH Barć z Biszczy. Wśród zgromadzonych pszczelarzy zostały rozlosowane upominki ufundowane przez firmę Sowul&Sowul sp. z o.o. Na konferencji byli także obecni samorządowcy: Zdzisław Szmyd Starosta Brzozowski, Wiesław Marchel – Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie, dr Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Kot – Prezes Powiatowego Zrzeszenia Sołtysów. Podkarpacką Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej Jerzy Bator.

Dodatkową atrakcją dla pszczelarzy ale także dla mieszkańców Brzozowa był mini kiermasz miodów, wyrobów na bazie produktów pszczelarskich oraz lokalnych serów, który zorganizowano w ramach przebiegu Konferencji Pszczelarskiej.

Stowarzyszenie Euro-San składa podziękowania przewodniczącym kół pszczelarskich z powiatu brzozowskiego: Stanisławowi Szmydowi, Zbigniewowi Chorążakowi, Damianowi Kobiałce oraz Stefanowi Wolaninowi za rozpropagowanie informacji o konferencji wśród pszczelarzy oraz firmie Alta Sieć Handlowa Sp. z. o. o za techniczne przygotowanie konferencji.