08.02.2021 ARiMR

ARiMR informuje, że w 2021 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zmiana w opłatach za wydanie paszportu i duplikatu paszportu dla bydła oraz zmiana w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych.

  1. Zmiana w opłatach za wydanie paszportu i duplikatu paszportu dla bydła związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. Poz. 189) i wynosi:
  • 1,00 zł za wydanie paszportu
  • 2,00 zł za wydanie duplikatu paszportu
  • za doręczenie paszportu bydła pobiera się opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej, tj. w wysokości 8,50 zł
  1. Zmiana w składaniu zgłoszeń wprowadzona została na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii i dotyczy:

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych – należy je dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”. https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

ARiMR zachęca do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Portalu IRZplus znajdują się na stronie: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html