24.06.2022 Wydarzenia

Tytuł operacji: „Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym”.

Termin realizacji od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

Partner wiodący: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

Dodatkowy partner KSOW: Podkarpacka Izba Rolnicza

Kwota dofinansowania: 38775,00 zł

Celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa i żywności ekologicznej.

Operacja będzie realizowana przez:

– organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2022 roku

– organizację wyjazdu studyjnego do gospodarstw ekologicznych w województwie świętokrzyskim

– stworzenie stoisk wystawienniczych dla producentów ekologicznych podczas Dni Otwartych Drzwi  oraz Jesiennej Giełdy Ogrodniczej

Grupę docelową konkursu stanowią producenci z terenu województwa podkarpackiego, posiadający certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Konkurs ma charakter otwarty.

Grupa docelowa wyjazdu studyjnego: 25 osób rolnicy i doradcy, przedstawiciele dodatkowego partnera

Stoisko wystawiennicze- grupa docelowa to rolnicy, doradcy i konsumenci- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast odwiedzający imprezy Dni Otwartych Drzwi oraz Jesienną Giełdę Ogrodniczą.

Przewidywanym efektem przeprowadzonej operacji jest promocja rolnictwa i żywności ekologicznej, wymiana doświadczeń pomiędzy gospodarstwami, a także upowszechnienie dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach zarówno już produkujących metodami ekologicznymi, jak i gospodarstwach konwencjonalnych.

Poprzez realizację konkursu zostaną zidentyfikowane dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym dzięki wyłonieniu najlepszych gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich