29.12.2020 Gospodarka

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dziale poświęconym rolnictwu ekologicznemu (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-zwiazane-z-brexitem) została dodana nowa zakładka pn. „Informacje związane z Brexitem”, w której można znaleźć m.in. przetłumaczone na język polski dokumenty pdf przesłane przez Wielką Brytanię na temat zasad handlu produktami ekologicznymi między UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej  została zawarta decyzją Rady (UE) 2020/135 i weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. Umowa o wystąpieniu przewiduje okres przejściowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Do tego dnia, prawo UE w całości ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium.

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy UE, w tym w zakresie produkcji ekologicznej, nie mają zastosowania do Wielkiej Brytanii jako państwa członkowskiego. Wielka Brytania potwierdziła wprowadzenie do brytyjskiego systemu prawnego do końca 2021 r. przepisów rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r., ze zm.) na zasadach równoważności.

Zgodnie z art. 2 lit. x) rozporządzenia Rady nr 834/2007, „równoważne” w opisie różnych systemów i środków oznacza, że umożliwiają one osiągnięcie takich samych celów i spełnienie takich samych zasad poprzez stosowanie przepisów zapewniających taki sam poziom zapewnienia zgodności.

Więcej informacji na stronie MRiR: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-zwiazane-z-brexitem