Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie serdeczne zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie „Podkarpacka Wideo Książka Kucharska”

Celem konkursu jest zachowanie w formie nagrania wideo sposobu przyrządzenia regionalnych, podkarpackich potraw.

Zgodnie z regulaminem konkursu należy wykonać pracę w formie nagrania wideo, która przedstawi pełen sposób przygotowania regionalnej/tradycyjnej potrawy, charakterystycznej dla Podkarpacia.

Praca konkursowa, powinna być wykonana w formie nagrania wideo, którego długość nie może przekroczyć 10 minut i zawierać: charakterystykę/historię danej potrawy na terenie Podkarpacia, wymienienie potrzebnych do wykonania dania składników, sposób przygotowania i zaprezentowanie finalnego efektu.

Formularze zgłoszeniowe i prace konkursową, należy przekazać do Organizatora w formie fizycznej na nośniku danych pocztą tradycyjna lub osobiście na adres: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul Asnyka 7, 35-001 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: Podgrzewacz żywności, Podgrzewacz do wody dwuściankowy oraz garnek elektryczny na zupę.

Źródło: KOWR