14.02.2022 Wydarzenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Rzeszowie w ramach działań prewencyjnych popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, organizuje XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci oraz III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod wspólnym hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Celem konkursów jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Wszelkich informacji związanych z konkursami udziela Pani Agata Borcz nr tel. 17 8673419.