05.02.2021 Produkcja roślinna

Zgodnie z art. 27 pkt. z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, koordynującą PDO dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Podkarpackiego Zespołu PDO podjęłam decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa na 2021 rok dla odmian Rzepaku jarego, Rzepaku ozimego, Jęczmienia jarego, Jęczmienia ozimego, Owsa jarego, Pszenicy jarej, Pszenicy ozimej, Pszenżyta ozimego, Żyta ozimego, Bobiku, Grochu, Łubinu wąskolistnego, Łubinu żółtego, Soi i Ziemniaka jadalnego odmian średniowczesnych.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2020/2021 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

Gatunek – Rzepak jary

 1. Bruno
 2. Lagonda F1
 3. Lancia F1
 4. Legolas F1
 5. Lumen F1
 6. Markus

 

Gatunek – Rzepak ozimy

 1. Absolut F1
 2. Advocat F1
 3. Alasco F1 kk
 4. Angelico F1
 5. Anniston F1
 6. Architect F1
 7. Birdy
 8. Derrick
 9. DK Expiro F1
 10. Tigris F1

 

Gatunek – Jęczmień jary

 1. Avatar
 2. Bente
 3. Mecenas
 4. MHR Fajter
 5. Radek
 6. Rezus

 

Gatunek – Jęczmień ozimy

 1. Jakubus
 2. KWS Astaire
 3. KWS Kosmos
 4. Quadriga
 5. SU Jule
 6. Zenek

 

Gatunek – Owies

 1. Agent
 2. Bingo
 3. Kozak
 4. Paskal
 5. Refleks

 

Gatunek – Pszenica jara

 1. Alibi
 2. Atrakcja
 3. Harenda
 4. Mandaryna
 5. MHR Jutrzenka
 6. Merkawa
 7. Rusałka

 

Gatunek -Pszenica ozima

 1. Apostel
 2. Euforia
 3. Formacja
 4. Linus
 5. Ostroga oś
 6. Opoka (R)
 7. Patras
 8. Plejada
 9. RGT Bilanz
 10. RGT Kilimanjaro

 

Gatunek – Pszenżyto ozime

 1. Avocado
 2. Panteon
 3. Sekret
 4. SU Liborius (R)
 5. Tadeus

 

Gatunek – Żyto ozime

 1. Dańkowskie Amber
 2. Dańkowskie Diament
 3. Dańkowskie Granat
 4. Dańkowskie Skand
 5. KWS Dolaro F1
 6. KWS Florano F1
 7. KWS Vinetto F1

 

Gatunek – Bobik

 1. Albus
 2. Amigo
 3. Apollo
 4. Fernando

 

Gatunek – Groch

 1. Astronaute
 2. Batuta
 3. Mandaryn
 4. Mecenas
 5. Tarchalska

 

Gatunek – Łubin wąskolistny

 1. Agat
 2. Dalbor
 3. Koral
 4. Regent
 5. Roland
 6. Salsa
 7. Swing

 

Gatunek — Łubin żóty

 1. Lord
 2. Mister

 

Gatunek – Soja

 1. Abelina
 2. Acardia
 3. Achillea
 4. Adessa
 5. Albiensis
 6. ES Comandor
 7. Moravians
 8. Obelix
 9. Sirelia

 

Gatunek – Ziemniak *

 1. Jurek
 2. Lech
 3. Mazur
 4. Otolia
 5. Satina

 

F1 – odmiana mieszańcowa

R- Odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie mniejszej ilości doświadczeń

oś – odmiana o kłocie ościstym

kk – odmiana kiłotolerancyjna

*- odmiany średniowczesne

 

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie podkarpackim do roku 2020.

Odmiany umieszczone na „ Liście odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego. ” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.