30.12.2021 Gospodarka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – na potrzeby analizy zasadności zawarcia dwustronnego memorandum o porozumieniu w sprawie ustanowienia Wspólnej Grupy Roboczej ds. Handlu, Inwestycji i Łańcuchów Dostaw zaproponowanego przez stronę dominikańską – prosi o informacje dot. zainteresowania polskich eksporterów produktów rolno-spożywczych rynkiem Dominikany, aktualnego poziomu wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi oraz barier w dostępie do tego rynku.

Firmy zainteresowane ewentualną współpracą, proszone są o przesłanie maila na adres: artur.sienicki@minrol.gov.pl wraz z informacjami,  do dnia 3 stycznia 2022 r., do godz. 10.00.