W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szacowania szkód położonych na obszarach dwóch obwodów łowieckich, Minister Klimatu i Środowiska przedstawił następujące wyjaśnienia.

Zmiana przepisów prawa mających na celu nałożenie obowiązku szacowania całości szkód łowieckich na dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, na obszarze którego znajduje się większa część danej uprawy, spowodowałaby sytuację, w której dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego miałby obowiązek finansowania odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone na obszarze uprawy leżącej na terenie innego obwodu łowieckiego, na którym nie prowadzi gospodarki łowieckiej oraz nie ma możliwości wykonywania polowania. Rozwiązanie takie nie znajduje uzasadnienia. Informuję także, że znowelizowany system szacowania szkód obowiązujący od 1 kwietnia 2018 r. wymaga sprawdzenia realizacji przepisów w praktyce, w dłuższym okresie czasu, tak aby można było dokonać jego oceny oraz wprowadzić ewentualne modyfikacje. Obecnie resort środowiska nie planuje podjęcia działań w zakresie uregulowań prawnych dotyczących systemu szacowania szkód.

 

Źródło: KRIR