19.05.2023 Szkolenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zapraszają  w dniu 14 czerwca br. na spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. OPEN DAY, na temat nowych technik gospodarowania wodą w celu poprawy produkcji rolniczej. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu EU Horyzont 2020  pt. ”Retencja wody i ponowne wykorzystanie składników odżywczych w glebie i strumieniach dla poprawienia warunków produkcji rolniczej”, w skrócie nazywanym WATERAGRI.

Głównym celem OPEN DAY jest zaprezentowanie nowych rozwiązań związanych z gospodarowaniem wodą w rolnictwie, wdrażanych w ramach projektu WATERAGRI (w załączeniu program).

Powyższe spotkanie składać się będzie z dwóch części:

  • I cześć w godzinach od 10:00 do 13:00 przebiegać będzie w formie hybrydowej, tj. online (link zostanie wysłany na kilka dni przed spotkaniem) i stacjonarnie w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, ulica Zwycięska 8.
  • II cześć w godzinach od 14:00 do 19:00 odbywać się będzie w formie wyjazdowej do gospodarstwa rolnego, w którym prowadzony jest pilotaż w ramach projektu oraz  prowadzone będą gry symulacyjne (serious games), polegające na ocenie wpływu podejmowanych decyzji przez rolnika na produkcję rolną, środowisko i wynik ekonomiczny gospodarstwa rolnego.

W celu zarejestrowania się na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 11 czerwca br. i przesłać online. Poniżej podaję link do rejestracji.

https://forms.office.com/e/jPPTX7AWDm

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu zainteresowanych problematyką wodną rolników, przedstawicieli izb rolniczych oraz spółek wodnych a także pracowników biur izb rolniczych. Więcej informacji na temat projektu WATERAGRI i wdrażanych rozwiązań związanych z racjonalnym gospodarowaniem wodą w rolnictwie, można przeczytać na stronie internetowej organizatorów. Poniżej podaję linki:

https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/4443-nowe-techniki-gospodarowania-woda-w-celu-poprawy-produkcji-rolniczej

https://upwr.edu.pl/ogloszenia/spotkanie-open-day-wyniki-projektu-wateragri-483.html

https://www.dodr.pl/page/aktualnosci/zapowiedz/open-day-w-ramach-projektu-wateragri-14062023-r

Udział w spotkaniu jest bezpłatny