29.03.2021 ARiMR

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa IV naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 „Współpraca”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa w terminie: od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.

Wsparcie dotyczy realizacji przez Grupy Operacyjne projektów polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji produktów rolnych pomiędzy producentem żywności a konsumentem.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 objętego PROW na lata 2014 – 2020, których przedmiotem jest Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw udostępnione są na stronach:
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich:
https://sir.cdr.gov.pl/2021/02/27/iv-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-dzialanie-wspolpraca-krotkie-lancuchy-dostaw/
oraz
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/wspolpraca-nabor-w-2021-r.html

Zachęcamy do korzystania z pomocy merytorycznej brokerów innowacji działających w ramach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na terenie całego kraju oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego w każdym województwie.
Dane kontaktowe do brokerów innowacji: https://sir.cdr.gov.pl/kontakt/

Legislacja:
Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020r. poz. 80):
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_16_wspolpraca/Nabor_2021/zasada_platnosci_zryczaltowanej/Wspolpraca_tekst_jednolity_Dz._U._z_2020_r._poz._80.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2399):
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_16_wspolpraca/Nabor_2021/zasada_platnosci_zryczaltowanej/Wspolpraca_zmiana_2399_2020.pdf