08.01.2021 ARiMR

Uprzejmie informujemy że w dniu 13 stycznia 2021 roku miał zakończyć się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach naboru trwającego od 30 listopada 2020 r.

Niemniej jednak decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru.

Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru (13 stycznia 2021 r.) zostaje przedłużony do dnia 15 lutego 2021 r. (włącznie).

Stosowny komunikat zamieszczony został na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/rozwoj-przedsiebiorczosci-rozwoj-uslug-rolniczych-termin-naboru-wydluzony-do-15-lutego-202.html.