W dniu 11 lutego br. w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się posiedzenie Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w którym udział wziął dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Robert Pieszczoch i dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Wiesław Polek.

W trakcie posiedzenia podpisano dwa porozumienia:
  • porozumienie zawarte pomiędzy Podkarpacką Izbą Rolniczą a Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Podkarpackim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące bieżącej współpracy oraz organizacji szkoleń z zakresu PROW 2014-2020, w tym płatności bezpośrednich na rok 2022 oraz obsługi wniosku o płatności bezpośrednie za pośrednictwem aplikacji eWniosek Plus,
  • porozumienie zawarte pomiędzy Podkarpacką Izbą Rolniczą i Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w celu bieżącej współpracy oraz współorganizacji wydarzeń rolniczych, wyjazdów studyjnych, konferencji i szkoleń.
Podczas posiedzenia Zarząd Izby m.in. zaopiniował na wniosek Burmistrza Kolbuszowej zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych będących własnością Gminy w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dyskutowano również na temat zmiany procedury przy wydawaniu przez Izbę opinii na wnioski komorników sądowych.