20.01.2023 Wydarzenia

Trwa posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej w Janowie Lubelskim, której gospodarzem jest Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Uczestniczą w nim wszyscy jej członkowie tj. Lubelska Izba Rolnicza, Podkarpacka Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza i Opolska Izba Rolnicza.

Gościnnie uczestniczą również Mazowiecka oraz Podlaska Izba Rolnicza. W spotkaniu udział bierze Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, posłowie na Sejm z terenu woj. lubelskiego, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa Jerzy Chruścikowski, przedstawiciele Instytucji rolniczych i samorządowych. Tematem wiodącym poruszanym przez przedstawicieli wszystkich Izb jest niekontrolowany napływ do naszego kraju ogromnych ilości zbóż oraz kukurydzy w efekcie którego polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich zbiorów a duża ilość kukurydzy w dalszym cię jest niezebrana z pól. Innymi poruszanymi tematami są dopłaty bezpośrednie i związane z tym ekoschematy, rolników niepokoi brak stosownych rozporządzeń wykonawczych. Poruszane zostały również problemy hodowców trzody chlewnej, producentów mleka, drobiu, sadowników oraz nadmiernej populacji zwierzyny dzikiej powodującej ogromne straty w rolnictwie. Rolników niepokoją również wysokie koszty produkcji, drogie nawozy, paliwo, środki ochrony roślin oraz energia. W dniu dzisiejszym dalszy ciąg rolniczej debaty z udziałem między innymi Wojewody Lubelskiego.