26.05.2020 ARiMR

Przez portal IRZplus można złożyć wszystkie wnioski i zgłoszenia dotyczące zdarzeń zwierzęcych a także spis stanu stada świń i wprowadzić raport kontrolny zbioru danych składany przez duże siedziby stada. Przeglądane dane siedzib stad, zwierząt i zdarzeń można wydrukować oraz pobrać na komputer do dalszego wykorzystania.

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz jeśli posiadacz zwierząt uzyskał dostęp do portalu IRZplus i dokonuje wyłącznie za jego pośrednictwem zgłoszeń – uznaje się , że jego Księga Rejestracji jest prowadzona elektronicznie.

Na stronie: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html, znajdują się wszystkie potrzebne informacje z zakresu Portalu IRZplus oraz wyjaśnienia poszczególnych zagadnień.