19.04.2020 Wydarzenia

5 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Leżajsku.

Spotkanie otworzył Pan Józef Walczak- członek zarządu PIR, omawiając bieżącą pracę Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, następnie Pan Paweł Słysz Kierownik Oddziału TUW w Jarosławiu, zaprezentował bieżącą ofertę ubezpieczeń dla rolników. Głównym punktem spotkania było szkolenie dotyczące kampanii naboru wniosków o przyznanie płatności w 2020 roku oraz działań PROW 2014-2020, dla których będą uruchamiane nabory w najbliższym czasie. Szkolenie poprowadził Kazimierz Matuszek- Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku, a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Leżajsku. W dalszej części spotkania Pani Renata Mazurek oraz Zofia Witek- przedstawicielki Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Leżajsku, omówiły „Premie dla młodych rolników” oraz przedstawiły informację z bieżącej działalności PODR. Pod koniec spotkania Pan Rafał Krakowski – Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Leżajsku, poruszył kwestię zasad potrącania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 roku.