18.04.2020 Szkolenia

26 lutego br. przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolniczej z powiatów rzeszowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, leżajskiego, strzyżowskiego, łańcuckiego i strzyżowskiego  uczestniczyli w szkoleniu w Trzebownisku dotyczącym szacowania szkód łowieckich i szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Szkolenie zorganizowało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Podczas pierwszej części szkolenia przedstawiciele samorządu rolniczego poznali prawa i obowiązki właścicieli gruntów w świetle Prawa łowieckiego, poznali obowiązki dzierżawcy obwodu łowieckiego, dowiedzieli się jakie szkody są wyłączone z odszkodowania i zapoznali się z podstawowymi zasadami szacowania szkód łowieckich. Druga część  szkolenia poświęcona była szkodom spowodowanym niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Podczas tej części szkolenia prowadzący omówił różne, niekorzystne zjawiska atmosferyczne w kontekście przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przedstawił metody szacowania rozmiaru szkód spowodowanych gradem, huraganem i deszczem nawalnym oraz omówił ogólne zagadnienia z zakresu szacowania szkód spowodowanych suszą. Szkolenie zakończyła dyskusja na tematy związane ze szkodami łowieckimi.