Trwa Powszechny Spis Rolny. Rolnicy którzy nie wiedzą jak wypełnić formularz spisowy lub nie mają możliwości skorzystania z Internetu, a chcą spełnić obowiązek spisowy nie są zdani tylko na siebie. Pomogą im w tym rachmistrzowie spisowi, którzy przeprowadzają wywiad telefonicznie z rolnikiem, pracownicy biur spisowych w urzędach gmin, pracownicy urzędu statystycznego i samorządu rolniczego.

Pracownicy tych instytucji pomogą rolnikom w zalogowaniu się do aplikacji i w przeprowadzeniu samospisu. Ważne jest by rolnik miał przy sobie numer PESEL, numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny producenta w ewidencji ARiMR oraz by znał dane dotyczące powierzchni gospodarstwa, zasiewów i stosowanych w gospodarstwie nawozów. Warto wiedzieć, że od momentu pierwszego zalogowania się, dane do formularza rolnik może wprowadzać i uzupełniać tylko przez 14 dni. Powszechny Spis Rolny zakończy się 30 listopada br.

Warto również pamiętać, że ze względu na trwającą epidemię COVID – 19 niektóre instytucje mogą mieć ograniczony kontakt bezpośredni z interesantami, dlatego też warto umawiać się z pracownikami tych instytucji telefonicznie.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://spisrolny.gov.pl/