Biorąc pod uwagę nowe doświadczenia w wykrywaniu i badaniu wirusa SARS-CoV-2 u norek, wraz ze zmianą rekomendacji międzynarodowych w niniejszym obszarze, w dniu 4 grudnia 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii przesłał zaktualizowaną procedurę badania zwierząt w kierunku wirusa SARS-CoV-2, opracowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i zaakceptowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Procedura badania zwierząt w kierunku SARS-CoV-2