W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, od dnia 2 września 2020 r. do odwołania wprowadza się procedury ochrony przy wykonywaniu pracy w Podkarpackiej Izbie Rolniczej w warunkach stanu epidemii, zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia. Traci moc Procedura ochrony pracowników Podkarpackiej Izby Rolniczej w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 z dnia 18 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 4 2020 – procedura stan epidemii

Załącznik do zarządzenia nr 4 2020

Hits: 7