W ramach uzgodnień publicznych przekazujemy w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu.

projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO