W związku z kontynuacją konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie projektów aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, w załączeniu przesyłam do konsultacji kolejną wersję projektu rozporządzenia delegowanego, zaktualizowaną przez KE w związku z otrzymanymi w styczniu br. uwagami państw członkowskich , pn.: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for records keeping from operators in organic production.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się o  przesyłanie uwag do załączonego projektu (głównie do preambuły projektu) lub poprawek w trybie śledź zmiany w przypadku błędów lub pomyłek.

Załączony projekt rozporządzenia został udostępniony przez Komisję Europejską jedynie w języku angielskim. Załączony poniżej dokument to tłumaczenie robocze na język polski.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu do 15. lutego 2021 r.

Rozporządzenie KE rolnictwo ekologiczne projekt 8 luty 2021