Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019, poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał podziału obszaru województwa podkarpackiego na obwody łowieckie wraz z zaliczeniem ich do kategorii. Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Szczegóły w Projekcie uchwały poniżej.

Projekt uchwały w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie