18.05.2022 Wydarzenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 24 maja 2022 roku webinarium pt. „Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym”. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców wsi, prowadzących lub planujących prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Harmonogram szkolenia przekazujemy w załączeniu.

Celem szkolenia jest przybliżenie odbiorcom zasad prowadzenia warsztatów ogrodniczych w gospodarstwach edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału prowadzonej produkcji roślinnej oraz z uwzględnieniem możliwości jakie daje otoczenie gospodarstwa. W wykładach zostaną poruszone zagadnienia dotyczące: zasad uzyskania równowagi biologicznej w ekosystemie ogrodu, znaczenia zrównoważonych upraw oraz obecności zapylaczy i innych przedstawicieli fauny w ogrodzie, uprawa współrzędna roślin użytkowych, stosowanie ekologicznych środków ochrony roślin oraz nawozów naturalnych. Omówiona będzie również kwestia przygotowania oferty edukacyjna w oparciu o proponowane aktywności w ogrodzie m.in. przygotowywanie grządek permakulturowych i skrzyniowych, przygotowywanie i sadzenie rozsady, rodzaje kompostu i jego zastosowanie.

Rejestracja na szkolenie odbywa się w terminie do 20 maja 2022 roku poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/.

O uczestnictwie w kształceniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Udział w zajęciach dydaktycznych jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram

 

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach organizacji i rekrutacji:
  Dorota Migocka — Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego, e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl
 • w sprawach merytorycznych szkolenia:
  Malwina Kamińska — Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: m.kaminska@cdr.gov.pl
 • w sprawach technicznych i dostępności do platformy:
  Baflłomiej Mitka — Zespół Promocji i Wydawnictw, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
  Piotr Tatar – Zespół Promocji i Wydawnictw, e-mail: p.tatar@cdr.gov.pl
  Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl