Rolnicy na mocy przepisów ustawy z 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników od 1 stycznia 2022 roku mogą bez opłat targowych w piątki i soboty w wyznaczonych przez władze gminy miejscach sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach.

Celem wprowadzenia przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach i gminach m.in. przez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty, jako dni sprzedaży bezpośredniej dla rolników zbywających swoje produkty.

Ustawa zwalania z opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w przepisach. Takie rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na dochody rolników – producentów produktów rolnych i spożywczych.

Treść ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników