30.05.2021 Wydarzenia

Krajowa Rada Izb Rolniczych  ma przyjemność otworzyć w 2021 roku III edycję Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Jego celem jest uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz docenienie innowacyjnych metod stosowanych przez nie w swoich gospodarstwach. Zwyciężczynie konkursu,  wezmą udział w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Komitet COPA-COGECA w Brukseli.

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony.

I edycja Konkursu zainicjowana została w 2017 roku przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w prowadzenie gospodarstw rolnych i rozwój obszarów wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

Regulamin krajowego konkursu Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce