W dniu 15 lutego 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska podkreślając problem systematycznie rosnącej liczebności bobrów oraz szkód wyrządzanych przez te zwierzęta.

W wyniku wyrządzanych szkód dochodzi do zalewania łąk i pastwisk, jak również gruntów rolnych, uszkodzenia grobli i obwałowań stawów hodowlanych, zgryzania drzew oraz szkód w uprawach ogrodniczych.

Dotychczas podejmowane działania niestety nie przynoszą oczekiwanych efektów. Myśliwi nie są zainteresowani pozyskiwaniem bobrów, ponieważ nie ma zbytu na skór i na mięso tych zwierząt.

Zarząd KRIR wnosi o podjęcie działań odpowiednich, które przyczynią się do ograniczenia populacji bobra w rejonach o największym zagęszczeniu, w tym na Podkarpaciu.