09.11.2021 Wydarzenia

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza na seminarium online pt. „Kierunki i osiągnięcia hodowli twórczej roślin ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach” w dniu 23 listopada 2021 r. (g.10:00) przygotowane w ramach realizacji zadań z Obszaru 3. „Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych” − dotacja celowa MRiRW.

Koordynatorem seminarium będzie dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO − kierownik Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych. Zgłoszenia przyjmuje do dnia 18 listopada 2020 r. mgr Ewelina Szczechowicz z Zakładu Upowszechniania i Promocji: e-mail: Ewelina.Szczechowicz@inhort.pl, tel. 509 707 074

 1. Po zarejestrowaniu, uczestnik otrzyma drogą elektroniczną link pozwalający na dołączenie do grupy.
 2. Uczestnik seminarium będzie mógł włączyć się w dyskusję na czacie.
 3. Czas trwania seminarium – ok. 3 h 20 min.
 4. Udział w seminarium jest bezpłatny.

PROGRAM

 • 10:00 – 10:05 Powitanie uczestników seminarium
 • 10:05 – 10:25 Najważniejsze aspekty/kierunki i osiągnięcia hodowli nowych odmian mieszańcowych ogórka do uprawy polowej – dr Urszula Kłosińska
 • 10:25 – 10:45 Kierunki hodowli i nowe odmiany mieszańcowe kapusty głowiastej białej– dr Piotr Kamiński
 • 10:45 – 11:05 Aktualne kierunki hodowli pomidora pod osłony i polowego realizowane w IO-PIB– dr Marzena Nowakowska
 • 11:05 – 11:15 Dyskusja
 • 11:15 – 11:35 Postęp w hodowli nowych odmian jabłoni w IO – PIB– dr Mariusz Lewandowski, dr Sylwia Keller- Przybyłkowicz
 • 11:35 – 11:55 Przydatność sadownicza nowych podkładek generatywnych dla brzoskwini– dr Marek Szymajda
 • 11:55 – 12:15 Maliny dwupiętrowe – nowy kierunek hodowli w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach – dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
 • 12:15 – 12:35 Wartość produkcyjna odmian porzeczki czarnej w doświadczeniu wdrożeniowym– dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
 • 12:35 – 12:55 Kierunki i osiągnięcia polskiej hodowli twórczej świdośliwy olcholistnej– dr Łukasz Seliga
 • 12:55 – 13:05 Zastosowanie markerów molekularnych do potwierdzenia tożsamości odmianowej w ochronie praw hodowcy – dr Anita Kuras
 • 13:05 – 13:20 Dyskusja