29.04.2020 Gospodarka

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wspólnie z Instytutem Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka i Podkarpacką Izbą Rolniczą podejmuje organizację sprzedaży dla podkarpackich rolników piskląt jednodniowych kaczek i gęsi. Pisklęta pochodzą z najlepszej hodowli zasobów genetycznych ZD Dworzyska Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Cechy drobiu ze stad rezerwowych i zachowawczych to przede wszystkim: odporność na choroby, lepsza jakość jaja i duża płodność, długowieczność, zdolności adaptacyjne do gorszych warunków środowiskowych, zdolność do wykorzystania mniej wartościowej paszy, mniejsza płochliwość, dobre umięśnienie i małe otłuszczenie tuszek oraz dobra jakość pierza. Z uwagi na drobnowłóknistość mięsa, dużą zawartość w nim kwasów tłuszczowych nienasyconych, a małą zawartość cholesterolu i trójglicerydów, tuszki tych ptaków spełniają wymogi stawiane żywności ekologicznej. Kaczki i gęsi ze stad zachowawczych odgrywają również znaczącą rolę  w samozaopatrzeniu mieszkańców wsi, oraz mogą zostać wykorzystane w rozwijającej się agroturystyce w kategoriach markowego produktu regionalnego lub stanowić element folkloru wsi.

Chęć zakupu należy zgłosić do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub do Magdaleny Pietruchy numer tel.: 723 977 406
Warunki zakupu:
zamówienie minimum 10 sztuk piskląt
Punkty odbioru piskląt: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale lub Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.
Planowane terminy sprzedaży:  czwartki w godzinach popołudniowych (terminy ustalane w zależności od ilości zamówień).
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: Magdalena Pietrucha tel. 723 977 406, mail: magdalena.pietrucha@podrb.pl
Informację na temat sprzedaży można znaleźć również na stronie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego : https://podrb.pl/index.php/informacje-rozne/1163-sprzedaz-pisklat-gesi-i-kaczki

Ceny gęsi i kaczek