W związku z zagrożeniem powodziowym jakie doświadczyliśmy w ostatnich dniach i związanymi z tym szkodami, które w dużej części dotknęły również rolników w załączeniu przekazuję stosowany w tej sytuacji uproszczony druk zgłoszenia szkody w TUW.

Taki druk wypełnia poszkodowany i wysyła na adresy mailowe podane na druku.

Uproszczony druk zgłoszenia szkody