24.02.2022 Wydarzenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród pokazowy – inspiracje dla rozwoju oferty agroturystycznej.

E-learning realizowany jest w terminie od 18 lutego do 18 marca 2022 roku.

Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego lub edukacyjnego, a także liderom wiejskim, członkom lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu pokazowego. W ramach szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące turystyki ogrodowej, ponieważ współcześnie ogrody budzą duże zainteresowanie

W treści szkolenia znajdują się między innymi następujące zagadnienia:

 • ogrody pokazowe częścią turystyki kulturowej
 • znaczenie prozdrowotne ogrodów
 • ogrody pokazowe – rys historyczny na przykładzie Wielkiej Brytanii
 • ogród pokazowy definicja i funkcje
 • ogród pokazowy (turystyka kulturowa)
 • rodzaje ogrodów pokazowych
 • klienci ogrodów pokazowych
 • zarządzania ogrodem pokazowym
 • motywacje stojące za otwarciem ogrodu pokazowego
 • czynnik ludzki: właściciel lub/i gospodarze ogrodu
 • powierzchnia ogrodu, lokalizacja, godziny otwarcia
 • przystosowanie ogrodu (wnętrza ogrodowe, struktura ogrodu, rośliny, mała architektura, stylistyka
 • marketing

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 18.02.2022 r. do 14.03.2022 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Harmonogram_Ogród pokazowy