W związku z kierowanymi przez rolników pytaniami do Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącymi kwestii prawnych, związanych z pomocą dla rolników w związku z przygotowaną przez Rząd pomocą w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 12 a) i inne, potocznie zwanych „Tarczą Antykryzysową”, zwraca się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.

Poniżej wspólne pismo KRIR i KRD-IG oraz odpowiedź MRiRW.

Wspólne Pismo KRIR i KRD IG do MRiRW w sprawie pomocy dla rolników

Odpowiedź MRiRW na Wspólne Pismo KRIR i KRD IG w sprawie pomocy dla rolników